Chiaki Uchiyama solo exhibition

Nov 5- Nov 19, 2022

Thurs - Sat during the exhibition 1:00pm - 6:00pm
Uchiyama pic
Chiaki Uchiyamao

the exhibiton view @ Gallery Kozuka, 2021.